Pěší zóna

Krásná studie možnosti rekonstrukce rušné ulice na pěší zónu. Návrh byl začleněn do celkové studie optimalizace dopravního zatížení centra města. Pěší zóna musí splňovat základní parametry a zajistit dopravní obsluhu místních obchodů, restaurací a kaváren. V ulici byly navrženy odstavná stání pro jízdní kola s předpokladem využití studentů a zaměstnanců střední školy.

Ústí nad Labem
Pěší zóna
Cyklisté
Dopravní obsluha
Mobiliář
Zeleň

galerie

REFERENCE

Animace okružní křižovatky

Studie projektu okružní křižovatky s využitím animace a krátkého fimu.

Parkovací plochy

Vizualizace zaměřená na výběr vhodných materiálů použitých na chodníkových a parkovacích plochách.

Okružní křižovatka

Vizualizace okružní křižovatky, která má pomoci při obsluze nedaleké základní školy a nákupního centra.

Pěší zóna

Studie pěší zóny s možností zásobování místních obchodů, restaurací, kaváren a střední školy.

Chcete s námi spolupracovat? Nejste si jisti přidanou hodnotou?
Rádi Vám řekneme podrobnosti ke konkrétní poptávce.

KONZULTACE ZDARMA