Parkovací plochy
Vizualizace dopravního projektu parkoviště

Zpracování vizualizace parkovacích ploch před objektem bylo vyhotoveno ve čtyřech variantách. Kladen velký důraz na architektonickou část projektu, varianty se lišili použitou dlažbou, mobiliářem, barvou asfaltu a vodorovného značení. Zadavatel měl velmi konkrétní požadavky, které bylo nutné splnit. Náročnost vizualizace byla v množství variant a pohledů na celou situaci.

Lovosice
Parkoviště
Optimalizace
Design
Chodníkové plochy
Vodorovné dopravní značení
Textura dlažby

galerie

REFERENCE

Animace okružní křižovatky

Studie projektu okružní křižovatky s využitím animace a krátkého fimu.

Parkovací plochy

Vizualizace zaměřená na výběr vhodných materiálů použitých na chodníkových a parkovacích plochách.

Okružní křižovatka

Vizualizace okružní křižovatky, která má pomoci při obsluze nedaleké základní školy a nákupního centra.

Pěší zóna

Studie pěší zóny s možností zásobování místních obchodů, restaurací, kaváren a střední školy.

Chcete s námi spolupracovat? Nejste si jisti přidanou hodnotou?
Rádi Vám řekneme podrobnosti ke konkrétní poptávce.

KONZULTACE ZDARMA